Hizmetlerimiz

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan sorulardan bazılarını sizler için cevapladım.
 • HAGB Koşulları Nelerdir?

  + HAGB, 2 yıl ve daha az süreli hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlar yönünden uygulanabilir.

  + Sanığın daha önce kasten işlediği bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti varsa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. 

  + İşlenen suç nedeniyle mağdur veya kamu bir zarara uğramışsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için uğranılan bu zararın giderilmesi gerekir. 

  + Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını, kişilik özelliklerini göz önüne alarak yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varması gerekmektedir. 

  + Sanık yahut SSÇ hüküm verilmezden önce kabul beyanında bulunmalıdır.

  + işlenen suç, aşağıdaki suçlardan biriyse sanık yahut SSÇ hakkında HAGB Kararı verilemez.

  • 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu md. 63/2 gereği, bu kanun kapsamındaki disiplin suçlarının ceza miktarı ne olursa olsun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. 
  • Karşılıksız çek keşide etme suçu,
  • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu,
  • Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiiller
  • Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar (CMK md.231/14).
  • Şike ve Teşvik Suçları,
  • 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine dair Kanun kapsamında işlenen suçlar
  • İcra İflas Kanununda yer alan suçlar
  •  

   

 • HAGB Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

  İlgili HAGB Kararının son duruşmada öğrenilmesi veyahut da kararın tebligatla öğrenilmesinin ardından 7 gün içinde üst mahkemeye itiraz edilmelidir.

   

Av.Onur TARHAN'a
Mesaj Gönder